S*Maffialigan’s Greta

S*Maffialigan's Greta, 9 månader
S*Maffialigan’s Greta, 9 månader
S*Löddeskogen’s Denver, n23
S*Maffialigan’s Gudrun , f0922
http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/460681
HCM DNA N/N genom föräldrar
HCM scannad ua Oktober 2019 och november 2021


Gretas avkommor